Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Επιμορφωτική Ημερίδα

  • Ακριθάκης Αλέξης (1939 - 1994)
  • Χωρίς τίτλο, 1972 - 1982
Ημερίδα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συνάντησης που θα υλοποιηθεί με το τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, ως κοινότητας που συμμετέχει ενεργά και συνδιαμορφώνει το παιδαγωγικό και διδακτικό τοπίο της σχολικής πραγματικότητας.
Σε αυτή την προοπτική η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή σας, με την αποστολή των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, σε επίπεδο τάξης ή σχολείου, οι οποίες κρίνετε ότι ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία επικοινωνίας και διάχυσης ιδεών, απόψεων και εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολικού χώρου.
Όσες και όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα, με παρουσίαση-εισήγησή σας, θα πρέπει να αποστείλετε τις ιδέες και σκέψεις σας για τα πιθανά θέματα και πρακτικές. Θα δημιουργηθεί μια βάση όλων των πρακτικών, που θα κοινοποιηθεί σε στους/στις εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, μέσω ιστολογίου (http://3pdeserron.blogspot.com/), και κάποιες από αυτές, με τη σύμφωνη γνώμη σας, μπορούν να αποτελέσουν το ενδεικτικό υλικό κατά της διάρκεια της ημερίδας. 
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου. 
Η όλη προσπάθεια δεν αποτελεί ένα ανελαστικό πλαίσιο επισημοποίησης και τυποποίησης της διδακτικής διαδικασίας, αλλά ένας ουσιαστικός τρόπος που θα επιτρέψει την προοπτική να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε κοινές ανησυχίες, ιδέες και απόψεις.

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Διεθνής Ημέρα Μουσείων

"Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). 
Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών 'με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών'. 
Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ' όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία."

Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων: http://network.icom.museum/icom-greece/diethnis-imera-moyseion/diethnis-imera-moyseion/International Council of Museums (ICOM): http://network.icom.museum/
Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων: http://network.icom.museum/icom-greece/

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η χρήση και αξιοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων στο Φωτόδεντρο

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Διάρκεια προγράμματος (σε επιμορφωτικές ώρες): 12
Τρεις (3) συναντήσεις τεσσάρων (4) ωρών έκαστη: 17.30-21.00.
Χρονικό διάστημα: Μάιος 2016

Στόχος(οι) και επιμέρους επιδιώξεις:
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην πραγμάτευση του εννοιολογικού πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού υλικού για το μάθημα ιστορίας στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και στοχεύει στην ανάδειξη των διδακτικών και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων της ιστορίας ως γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εκδοχή της διαδικασίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ.

Περιεχόμενο – Ενότητες:
·       Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας
·       Η χρήση και αξιοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων στο μάθημα της Ιστορίας
·       Η διδακτική αξιοποίηση του Φωτόδεντρου

Μεθοδολογίαεπιμορφωτικής διαδικασίας (διάλεξη, εργαστήρι, εικονική τάξη κ.λπ.):
Η πραγμάτευση επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας τους, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.

Επιμορφωτικό υλικό (μορφή και περιεχόμενο):
Σημειώσεις-Παρουσιάσεις διαλέξεων, βιβλιογραφικοί οδηγοί
Εκπαιδευτικό υλικό διδακτικών προτάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγράμματος 
Αρμόδιος Τσιβάς
Δρ Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70