Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

Επιμορφωτικές Συναντήσεις

Νίκος Χατζητκυριάκος-Γκίκας, 1979
Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων, που ξεκινούν με την έναρξη και θα κλιμακωθούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα: "Προγραμματισμός και λειτουργία της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων".

Η συγκεκριμένη διαδικασία προκρίνεται ως πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας. Η αμεσότερη επικοινωνία σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι δυνατότητες και οι ανάγκες κάθε σχολείου στην προοπτική διαμόρφωσης κοινότητας στοχασμού και δράσης.


Αναλυτικότερα, οι συναντήσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Πέμπτη, 3/9/2015      ώρα: 9.00΄       1ο & 7ο Δ.Σ. Σερρών
Πέμπτη, 3/9/2015      ώρα: 11.30΄     Δ.Σ. Σκουτάρεως
Τρίτη, 8/9/2015          ώρα: 9.00΄       Δ.Σ. Δημητριτσίου
Τρίτη, 8/9/2015          ώρα: 11.30΄     Δ.Σ. Τερπνής
Τετάρτη, 9/9/2015     ώρα: 9.00΄       Δ.Σ. Ψυχικού
Τετάρτη, 9/9/2015     ώρα: 11.30΄     Δ.Σ. Βαλτοτοπίου
Πέμπτη, 10/9/2015    ώρα: 9.00΄       Δ.Σ. Κ. Ορεινής

Πέμπτη, 10/9/2015    ώρα: 11.30΄     2ο Δ.Σ. Σερρών