Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Καλές γιορτές!!!

Θερμές ευχές 
σε όλες και όλους 
με σκέψεις χαράς 
και όνειρα παρμένα 
από τα παιδικά μας χρόνια, 
με την ελπίδα του καλού 
που μένει άγρυπνο
στα μέρη που το παιχνίδι 
γίνεται γιορτή…


και ένας σύνδεσμος από τα παλιά… αναγνωστικά


Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Επιμορφωτικές Ημερίδες διδακτικών προσεγγίσεων


Αγαπητοί/-ές Δ/ντές/-ντριες & συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι οι Επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες συνδιοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους της 1ης & 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Σερρών, πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
 «Φιλαναγνωσία & εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Μαθηματικά)
Τετάρτη  18-12-2013, ώρα 8:30-13:30, 20ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Α΄& Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Πρακτικές Φιλαναγνωσίας:
Αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια, δράσεις»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Γ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η ιστορική αφήγηση στο μάθημα της Ιστορίας»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30  Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Α΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Προσεγγίσεις των Μαθηματικών με τη Λογοτεχνία: Μια πρόκληση»
Εριφύλη Γρέζιου, Σχολική Σύμβουλος
5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Αξιοποίηση του Εικονογραφημένου λεξικού:
Δραστηριότητες εξοικείωσης, παιγνιώδεις, δημιουργικής γραφής»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Γ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
«Εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Φυσικά)
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 8:30-13:30, 1ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδασκαλία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Ε ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  ΣΤ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η κατανόηση κειμένου
υπό το πρίσμα του Κριτικού γραμματισμού»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος 
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Ε΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδ/λία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  ΣΤ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδ/λία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών


Τις ημέρες διεξαγωγής των δύο Επιμορφωτικών Ημερίδων δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.