επιμορφωτικό υλικό

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Το βασικό επιμορφωτικό υλικό του Πιλοτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης

Νέα Προγράμματα Σπουδών

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (ΕΚΤ)


Ασφαλές Διαδίκτυο (Safer Internet, Ε.Ε.)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων


Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση 
(Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή (Προσέγγιση στη δυσκολία, στην αναπηρία, στο άτομο, στην οικογένεια)

mathisi2.0, Καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Εργαλείων και Κοινοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.