Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού


Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989.
Την έχουν επικυρώσει 191 κράτη, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας,
Τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών:
Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής