Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Επιμορφωτικές Συναντήσεις

Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων, που ξεκινούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα κλιμακωθούν σε όλη τη διάρκεια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα: "Αποτελεσματική και λειτουργική διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας"
Διαδικασία η οποία προκρίνεται πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας. 

Η επικοινωνία σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί εκφρασμένη προτεραιότητά μας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς προγραμματισμού αποτελεί η τεκμηριωμένη πληροφόρηση, η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων μελών, ο επακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου, των μέσων και ενεργειών με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις επικρατούσες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο συντονισμός των ενεργειών μας και ο προσανατολισμός της κοινής προσπάθειας. 

 Αναλυτικότερα, οι συναντήσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τετάρτη, 3/9/2014                      ώρα: 9.30΄                        1ο & 7ο Δ.Σ. Σερρών

Τετάρτη, 3/9/2014                      ώρα: 11.30΄                       10ο & 24ο Δ.Σ. Σερρών

Πέμπτη, 4/9/2014                       ώρα: 9.30΄                         8ο & 25ο Δ.Σ. Σερρών

Πέμπτη, 4/9/2014                       ώρα: 11.30΄                        2ο Δ.Σ. Σερρών

Παρασκευή, 5/9/2014                ώρα: 9.30΄                          Δ.Σ. Ψυχικού

Παρασκευή, 5/9/2014                ώρα: 11.30΄                          Δ.Σ. Βαλτοτοπίου

Δευτέρα, 8/9/2014                      ώρα: 9.30΄                            Δ.Σ. Κ. Ορεινής

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Καλή Χρονιά!!!

Εξωτερικό (1955)
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας
Καλή Σχολική Χρονιά 
με υγεία και δύναμη!!!


Εύχομαι μια δημιουργική σχολική χρονιά 
με την ενεργή εμπλοκή όλων 
σε παιδαγωγικές και διδατικές προσεγγίσεις,
που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την καθιστούν μοναδική!