Τρίτη 21 Μαΐου 2013

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (8:30 – 13:30)Εκπαιδευτικοί Ε΄& ΣΤ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
Πάρης  Παπαδόπουλος
Σχ. Σύμβουλος 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Κιλκίς

«Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»
Εκπαιδευτικοί Ε΄& ΣΤ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
Μαρία Ρέλλου
Σχ. Σύμβουλος 4ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

«Η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας: Παραδείγματα δραστηριοτήτων»