Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Καλές γιορτές!!!

Θερμές ευχές 
σε όλες και όλους 
με σκέψεις χαράς 
και όνειρα παρμένα 
από τα παιδικά μας χρόνια, 
με την ελπίδα του καλού 
που μένει άγρυπνο
στα μέρη που το παιχνίδι 
γίνεται γιορτή…


και ένας σύνδεσμος από τα παλιά… αναγνωστικά


Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Επιμορφωτικές Ημερίδες διδακτικών προσεγγίσεων


Αγαπητοί/-ές Δ/ντές/-ντριες & συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι οι Επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες συνδιοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους της 1ης & 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Σερρών, πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
 «Φιλαναγνωσία & εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Μαθηματικά)
Τετάρτη  18-12-2013, ώρα 8:30-13:30, 20ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Α΄& Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Πρακτικές Φιλαναγνωσίας:
Αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια, δράσεις»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Γ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η ιστορική αφήγηση στο μάθημα της Ιστορίας»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30  Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Α΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Προσεγγίσεις των Μαθηματικών με τη Λογοτεχνία: Μια πρόκληση»
Εριφύλη Γρέζιου, Σχολική Σύμβουλος
5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Αξιοποίηση του Εικονογραφημένου λεξικού:
Δραστηριότητες εξοικείωσης, παιγνιώδεις, δημιουργικής γραφής»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Γ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
«Εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Φυσικά)
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 8:30-13:30, 1ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδασκαλία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Ε ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  ΣΤ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η κατανόηση κειμένου
υπό το πρίσμα του Κριτικού γραμματισμού»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος 
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Ε΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδ/λία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  ΣΤ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδ/λία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών


Τις ημέρες διεξαγωγής των δύο Επιμορφωτικών Ημερίδων δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Το Σεντούκι των e-στοριών

«ΤοΣεντούκι των e-στοριών» αφορά την ψηφιακή καταγραφή προσωπικών αφηγήσεων και την δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών στο πλαίσια συνεργασίας του Future Library με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Για το σεντούκι των e-στοριών υπεύθυνος συντονιστικός φορέας του προγράμματος είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Αλεξάνδρειας (Ημαθίας) και Πολυκάστρου (Κιλκίς).
Στο πλαίσιο της δράσης, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σχεδιάζει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.
Χαιρετισμός, Μπαζδάνης Αθανάσιος, Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών
Παρουσίαση της δράσης, Βραχλιώτου Μαρία, Συντονίστρια προγράμματος, Υπάλληλος Δ.Κ.Β. Σερρών
Η φιλοσοφία του προγράμματος, Πούλιος Γιάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
Η αξιοποίηση των ιστορικών αφηγήσεων στο μάθημα της ιστορίας, Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος, Δρ Επιστημών Αγωγής

Σεντούκι των e-στοριών: Ενημέρωση εκπαιδευτικών στις Σέρρες 7.11.2013


Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Επιμορφωτική Συνάντηση
Την Πέμτπη 31 Οκτωβρίου 2013, στο 2ο Δ.Σ. Σερρών, θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτική Συνάντηση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.
Η προτεινόμενη Συνάντηση έρχεται να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με την έναρξη του σχολικού έτους και σε συνέχεια των ενδοσχολικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, ΠΔ 201/98 η παρακολούθηση των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχής τους, με τρόπο που δεν θα θίγει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τις συγκεκριμένες ημέρες.