Κυριακή 13 Μαΐου 2012

επιμορφωτικές συναντήσειςΤο προσεχές διαστημά θα διεξαχθούν επιμορφωτικες συναντησεις, με θέμα τη διαχείριση της τάξης στο επίπεδο τόσο της παιδαγωγικής όσο και της διδακτικής διαδικασίας. Οι προτεινόμενες ημερίδες έρχονται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Σερρών, καθώς τα σχετικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε από τους ίδιους και κατά τις επισκέψεις μου όλο το προηγούμενο διάστημα στα σχολεία της Περιφέρειας.


Αντικείμενα των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι:
Διαμόρφωση παιδαγωγικού περιβάλλοντος άρθρωσης διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων στο σχολείο:
  •  Η κριτική προσέγγιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφορών των μαθητών και μαθητριών στο περιβάλλον του σχολείου
  • Προσεγγίσεις Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
Η πραγμάτευση των προαναφερομένων αντικειμένων των επιμορφωτικών ημερίδων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται σε ομάδες εκπαιδευτικών ανά τάξεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α
Εκπαιδευτικοί
Ημερομηνία
Χώρος
1
Εκπαιδευτικοί Α’ και Β΄ τάξεων και των Τάξεων Ένταξης και Υποδοχής.
21/5/2012
Ώρα: 8.15-1.30
1ο Σχολείο Σερρών
2
Εκπαιδευτικοί Γ’ και Δ΄ τάξεων
23/5/2012
Ώρα: 8.15-1.30
2ο Σχολείο Σερρών
3
Εκπαιδευτικοί Ε’ και ΣΤ΄ τάξεων και Ενισχυτικής Διδασκαλίας
28/5/2012
Ώρα: 8.15-1.30
10ο Σχολείο Σερρών

Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών


Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της 3ης Περιφέρειας Σερρών, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση ημερίδας παρουσίασης, ανταλλαγής, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού όψεων του εκπαιδευτικού μας έργου.  
Σε αυτή την προοπτική η ενεργή σας συμμετοχή στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή σας, με την αποστολή των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, σε επίπεδο τάξης ή σχολείου, οι οποίες κρίνετε ότι ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία επικοινωνίας και διάχυσης ιδεών, απόψεων και εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολικού χώρου.
Όσες και όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα, με παρουσίαση-εισήγησή σας, θα πρέπει να αποστείλετε τις ιδέες και σκέψεις σας για τα πιθανά θέματα και πρακτικές. Θα δημιουργηθεί μια βάση όλων των πρακτικών, που θα κοινοποιηθεί σε στους/στις εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, μέσω ιστολογίου (http://3pdeserron.blogspot.com/), και κάποιες από αυτές, με τη σύμφωνη γνώμη σας, μπορούν να αποτελέσουν το ενδεικτικό υλικό κατά της διάρκεια της ημερίδας.
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.
Η όλη προσπάθεια δεν αποτελεί ένα ανελαστικό πλαίσιο επισημοποίησης και τυποποίησης της διδακτικής διαδικασίας, αλλά ένας ουσιαστικός τρόπος που θα επιτρέψει την προοπτική να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε κοινές ανησυχίες, ιδέες και απόψεις.
Οι ιδέες για τις παρουσιάσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 1/6/2012, με τη συμπλήρωση της σχετικής επισυναπτόμενης φόρμας υποβολής, για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας της ημερίδας. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της ημερίδας θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως.

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία.