συνδέσεις

Χρήσιμες συνδέσεις


Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών


Ψηφιακό Σχολείο
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών


Νέα Προγράμματα Σπουδών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Πύλη για την ελληνική γλώσσα
Λεξικό κοινής νεοελληνικής


Βικιπαίδεια


Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ελληνική Ιστορία (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια για την Ιστορία και τον Πολιτισμό (Μικρά Ασία, Εύξεινος Πόντος, Κωνσταντινούπολη)
Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπαίδευση για την αειφορία


ΜΟΥΣΕΙΑ
ICOM Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων - Ελληνικό Τμήμα


Το Χαμόγελο του Παιδιού
Unicef