Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Επιμορφωτική Συνάντηση

Ακριθάκης Αλέξης, Untitled, 1967

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης συνεργασίας με τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Περιφέρειας Σερρών, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, σε αίθουσα του 2ου Δ.Σ. Σερρών και ώρες 10.00΄ έως 12.00΄.


Τη συνάντηση θα απασχολήσουν τα εξής θέματα:
  • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας
  • Αρχές παιδαγωγικής διαφοροποίησης
  • Προτάσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσειςΣάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Επιορφωτική Συνάντηση

Πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Συνάντησης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Δίκτυο «Συναισθηματική Νοημοσύνη», με θέμα «Ανατροφοδότηση της δράσης ‘Δέκα μαθήματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης’», στις 26/01/2017 στο 7ο Δ.Σ. Σερρών.