Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γ΄ & Δ΄ τάξεων της 3ηςΠεριφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, στο 8ο Δ.Σ. Σερρών την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, με θέμα: 


«Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο»
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015
8ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Γ΄ & Δ΄ τάξεων
8.30΄ - 9.00΄
Προσέλευση-Εγγραφή
9.00΄- 10.00΄
«Σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο»
Αρμόδιος Τσιβάς,
Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
10.00΄- 11.30΄
«Δημιουργικότητα στο σχολείο: Τεχνικές καλλιέργειας και ανάπτυξης»
Γιώργος Μιχαηλίδης,
Σχολικός Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11.30΄- 12.00΄
Διάλειμμα
12.00΄ - 13.30΄
«Διδακτικές προσεγγίσεις για την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης»
Εριφύλη Γρέζιου,
Σχολική Σύμβουλος
5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Α΄ & Β΄ τάξεων της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, στο 2ο Δ.Σ. Σερρών την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, με θέμα: 

«Διδάσκοντας με την τέχνη του κουκλοθεάτρου»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Διδάσκοντας με την τέχνη του κουκλοθεάτρου»
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015
2ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Α΄ & Β΄ τάξεων
8.30΄ - 9.00΄
Προσέλευση-Εγγραφή
9.00΄- 9.30΄
«Η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης στη σχολική πράξη»
Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
9.30΄- 11.00΄
«Οι τεχνικές του κουκλοθεάτρου και τα είδη της κούκλας», παρουσίαση δρώμενου με τη συμμετοχή μαθητών του 2ου Δ.Σ. Σερρών
Κυριάκος Θεοδωρίδης,
Δάσκαλος Δ.Σ. Νεοχωρίου
Δόξας Βασίλης,
Δάσκαλος 2ου Δ.Σ. Σερρών
11.00΄- 11.30΄
Διάλειμμα
11.30΄ - 13.30΄
«Κατασκευή και εμψύχωση κούκλας», βιωματικό εργαστήριο
Κυριάκος Θεοδωρίδης,
Δάσκαλος Δ.Σ. Νεοχωρίου

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Εκπαιδευτικό Λογισμικό


Eπικαιροποιημένος κατάλογος εκπαιδευτικού λογισμικού

Τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που διατίθενται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο διαφόρων έργων.
Ταξινομημένα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και γνωστικό αντικείμενο.

Αρχείο 

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων 1ου & 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 
(Θεματικός κύκλος: 36 διδ. ωρών) 


Αντίστοιχο, εξακτινωμένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για τους εκπαιδευτικούς Σερρών σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Δημιουργική Γραφή (Συνάντηση 2η)Πραγματοποίηση 2ης επιμορφωτικής συνάντησης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων του Περιφερειακού Δικτύου Δημιουργικής Γραφής «Μια ιστορία ταξιδεύει», με θέμα «Παιδαγωγικές και διδακτικές Προσεγγίσεις της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο».Το θέμα της Επιμορφωτικής Συνάντησης αναφέρεται στις "Παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές προσέγισης της Δημιουργικής Γραφής και Εισηγητές τον Σταύρο Γρόσδο, Σχολικό Σύμβουλο 5η Περιφέρειας Δ.Ε. Πέλλας και την Χαρίκλεια Τερζητάνου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2015 στο 7ο Δ.Σ. Σερρών και ώρες: 12.00΄-14.00΄.