Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκή Μέρα ΓλωσσώνΗ Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, που οργανώνεται σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορτάζουν τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγουν την μάθηση γλωσσών.

Ακολουθώντας την επιτυχία του Έτους, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών θα γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.

Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών είναι να:
  • Ενημερώσουν το κοινό για τη σημασία της μάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που μαθαίνουν ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,
  • Προάγουν τη πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, που πρέπει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί,
  • Ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση γλωσσών, μέσα και έξω από το σχολείο, είτε για σκοπούς σπουδών, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκοπούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλαγές. 
(Από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μέρα Γλωσσών)


Από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών μπορεί να αντληθεί ενδιαφέρον και σύντομο θεωρητικό σχετικά με την πολυγλωσσία και την γλωσσική πολυμορφία, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα στη σχολική τάξη.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

επιμορφωτικές συναντήσεις
Οι προτεινόμενες επιμορφωτικές συναντήσεις, που ξεκινούν και θα συνεχισθούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έρχονται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με την έναρξη του σχολικού έτους και σε συνέχεια των ενδοσχολικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 2012.


Αντικείμενα των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι:
  • Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος
  • Προγραμματισμός και αποτύπωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων
  • Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου
Η πραγμάτευση των προαναφερομένων αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται στους Διευθυντές και σε ομάδες εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α
Εκπαιδευτικοί
Ημερομηνία
Χώρος
1
Διευθύντριες και Διευθυντές των σχολικών μονάδων
24/9/2012
Ώρα: 10.00-12.00
Πειραματικό
Δ.Σ. Σερρών
2
Εκπαιδευτικοί (Υπεύθυνοι, Ειδικοτήτες) Ολοήμερου Προγράμματος σχολικών μονάδων
25/9/2012
Ώρα: 9.30-11.30
Πειραματικό
 Δ.Σ. Σερρών
3
Εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης
3/10/2012
Ώρα: 12.00-14.00
Πειραματικό
Δ.Σ. Σερρών

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

8 Σεπτεμβρίου
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
(International Literacy Day)


Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού γιορτάζεται από την UNESCO τα τελευταία σαράντα χρόνια σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει στην παγκόμια κοινότητα ότι ο αλφαβητισμός αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και πρωταρχική αρχή κάθε μαθησιακής διαδικασίας. 
Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού αποτελούν προτεραιότητα των περισσοτέρων χωρών, συντελούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθούν την απάλλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων.

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Αλφαβητισμού για το 2012 είναι "Αλφαβητισμός και Ειρήνη" (Literacy and Peace), στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης "United Nations Literacy Decade (2003 - 2012)". Το θέμα επιλέγεται για να φέρει στο προσκήνιο τις πολλαπλές χρήσεις και την αξία που φέρνει η παιδεία στους ανθρώπους,  καθώς συμβάλλει στην ειρήνη, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στην επίτευξη των ατομικών ελευθεριών, την καλύτερη κατανόηση του κόσμου, την πρόληψη ή και την επίλυση συγκρούσεων.


Σχετικές συνδέσεις:

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26910:-8-2012&catid=4:latest-news&Itemid=18
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/un-literacy-decade/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://www.unric.org/el/
http://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Ημέρα_για_την_Εξάλειψη_του_Αναλφαβητισμού
http://gr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/videos/right-to-education.html
http://www.unicef.gr/videofcr.php

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

καλή σχολική χρονιά !!!


"Παιδική συναυλία", Γ. Ιακωβίδης (1900)
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι εύχομαι σε όλες και όλους σας μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

Μια νέα χρονιά που πρέπει να φέρει το σχολείο στην πρωτοπορία της ελληνικής κοινωνίας, όπως και σε άλλες ανάλογες ιστορικές συγκυρίες, όπου οι όποιες δυσκολίες αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν το ρόλο του. Οι συνεχείς και ειλικρινείς προσπάθειές σας στο σημαντικό έργο που επιτελείτε μπορούν να συνεισφέρουν στο ευρύτερο παιδαγωγικό και διδακτικό όραμα το οποίο από κοινού μπορούμε να αναδείξουμε.Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που ξεκινούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα κλιμακωθούν σε όλη τη διάρκεια, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις με κύριο θέμα την αποτελεσματική και λειτουργική διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου.
Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας προκρίνεται ως πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας. Η αμεσότερη επικοινωνία σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί προτεραιότητα, όπως αναδείχτηκε κατά τις συναντήσεις μας όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά, καθώς με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι δυνατότητες και οι ανάγκες κάθε σχολείου στην προοπτική διαμόρφωσης κοινότητας στοχασμού και δράσης.