Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Ήλιοι και καφασωτά (1956)
Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Διάχυση διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο σχολείο από τους/τις εκπαιδευτικούς της 3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Σερρών

"Η εκπαίδευση δεν είναι η προετοιμασία για τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή." (John Dewey)
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συνάντησης που θα υλοποιηθεί με το τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, ως κοινότητας που συμμετέχει ενεργά και συνδιαμορφώνει το παιδαγωγικό και διδακτικό τοπίο της σχολικής πραγματικότητας.
Σε αυτή την προοπτική η ενεργή σας συμμετοχή στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή σας, με την αποστολή των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, σε επίπεδο τάξης ή σχολείου, οι οποίες κρίνετε ότι ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία επικοινωνίας και διάχυσης ιδεών, απόψεων και εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολικού χώρου.
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.
Η όλη προσπάθεια δεν αποτελεί ένα ανελαστικό πλαίσιο επισημοποίησης και τυποποίησης της διδακτικής διαδικασίας, αλλά ένας ουσιαστικός τρόπος που θα επιτρέψει την προοπτική να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε κοινές ανησυχίες, ιδέες και απόψεις.

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Διεθνής Ημέρα Μουσείων18 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων καθιερώθηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), για την ανάδειξη του ρόλου των μουσείων.

Το μήνυμα του φετινού εορτασμού εστιάζει στην ανάδειξη των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών ανταλλαγών "με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών".

Τιμώμενος φορέας του Ελληνικού Τμήματος του ICOM για το 2014 είναι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το οποίο συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, με ιδιαίτερη προσφορά στη μελέτη και προβολή του βυζαντινού πολιτισμού.


Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

διδακτικές προσεγγίσεις Φ.Ε.


Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας στις 14 Μαΐου 2014, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, με θέμα «Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών».
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Συνάντησης απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Ε΄ και ΣΤ΄ των σχολικών μονάδων της 3ης Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών»
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014, Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών
(1ο Γυμνάσιο Σερρών, Λ. Παπαπαύλου 30)
Εκπαιδευτικοί Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων
8.30΄ - 9.00΄
Προσέλευση-Εγγραφή
9.00΄- 10.00΄
«Διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών»
Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
10.00΄- 11.00΄
«Η αξιοποίηση των αντιλήψεων των μαθητών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11.00΄- 11.30΄
Διάλειμμα
11.30΄ - 13.30΄
«Πειράματα με χρήση απλών πειραματικών διατάξεων στις θεματικές  ενότητες: Φως, Ήχος, Μηχανική, Οξέα - Βάσεις - Άλατα»
Ελένη Γιαννογλούδη,
Συνεργάτις Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών