Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Καλή Σχολική Χρονιά!

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 1938
Καλή Σχολική Χρονιά 
με υγεία και δύναμη!!!


Εύχομαι μια δημιουργική σχολική χρονιά 
με την ενεργή εμπλοκή όλων 
σε παιδαγωγικές και διδατικές προσεγγίσεις,
που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την καθιστούν μοναδική!