Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

καλό καλοκαίρι !!!
σκέψεις του θέρους,
που ανασαίνει με όλες τις γλυκές του χάρες
και μας γεμίζει με του ήλιου τα δώρακαλό καλοκαίρι
σε όλες και όλους
γεμάτο χαρά και υγεία
με φιλικούς χαιρετισμούς
Αρμόδιος Τσιβάς

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Ημερίδα Διάχυσης Παιδαγωγικών και Διδακτικών προσεγγίσεων 3ης Περιφέρειας Ν. Σερρών


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
η Επιμορφωτική Ημερίδα Διάχυσης Παιδαγωγικών και Διδακτικών προσεγγίσεων της 3ης Περιφέρειας Ν. Σερρών στο πλαίσιο δημιουργίας ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, στο 8ο και 25ο Δ.Σ. Σερρών και ώρα 8.30΄-13.15΄.
Η Επιμορφωτική Ημερίδα με την ενεργή σας συμμετοχή στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους και σε όλες τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Περιφέρειας. Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας:

8.30΄-9.00΄:  Προσέλευση-Εγγραφή

9.00΄-9.15΄:   Εισαγωγή
Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος
9.15΄-9.30΄:   Ασφάλεια στο σχολείο – Πρόληψη ατυχημάτων
Δόξας Βασίλειος - Κωνσταντίνου Νικολέτα
2ο Δ.Σ. Σερρών
9.30΄-9.45΄:  Οι Σαρακατσαναίοι
Λιθαρή Στυλιανή
8ο Δ.Σ. Σερρών
9.45΄-10.00΄: Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας
Τερζή Αγγελική - Ματινόγλου Ελένη
1ο Δ.Σ. Σερρών
10.00΄-10.15΄: Καινοτόμες δράσεις στο μάθημα της Γεωγραφίας
Χατζηλίας Σωκράτης
25ο Δ.Σ Σερρών
10.15΄-10.30΄: Παιδί και βουνό
Ελληνούδης Αθανάσιος
2ο Δ.Σ. Σερρών

10.30΄-11.00΄: Ερωτήσεις - Συζήτηση

11.00΄-11.30΄:  ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

11.30΄-11.45΄: Σέρρες 100 χρόνια ιστορία και πολιτισμός
Καϊμακάμης Γιώργος
10ο Δ.Σ. Σερρών
11.45΄-12.00΄: Κυκλοφοριακή Αγωγή: Παιδικά τραύματα
Φερδινάνδος Ευστράτιος
8ο Δ.Σ. Σερρών
12.00’-12.15΄: Παιδί και τρίτη ηλικία
Κωνσταντίνου Νικολέτα
2ο Δ.Σ. Σερρών
12.15΄-12.30΄: Κυκλοφοριακή Αγωγή μέσα από το παιχνίδι
Δαμάσκου Σταμάτης – Νέδος Απόστολος
Δ.Σ. Κ. Ορεινής
12.30΄-12.45΄: Μαραθώνιος Ανάγνωσης: Κωμωδίες Αριστοφάνη
Καρρά Χρύσα – Καμπούρογλου Νίκος
Δ.Σ. Βαλτοτοπίου
12.45΄-13.00΄: Διατροφή και Υγεία
Λαγόπουλος Στέλιος
7ο Δ.Σ. Σερρών

13.00΄-13.15΄: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Διάχυση διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο σχολείο


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της παιδαγωγικής συνάντησης που θα υλοποιηθεί με το τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός –και μόνιμος- δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, ως κοινότητας που συμμετέχει ενεργά και συνδιαμορφώνει το παιδαγωγικό και διδακτικό τοπίο της σχολικής πραγματικότητας.
Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο της 3ης Περιφέρειας Σερρών, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση ημερίδας παρουσίασης, ανταλλαγής, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού όψεων του εκπαιδευτικού μας έργου.  
Σε αυτή την προοπτική η ενεργή σας συμμετοχή στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή σας, με την αποστολή των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, σε επίπεδο τάξης ή σχολείου, οι οποίες κρίνετε ότι ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία επικοινωνίας και διάχυσης ιδεών, απόψεων και εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολικού χώρου.
Όσες και όσοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα, με παρουσίαση-εισήγησή σας, θα πρέπει να αποστείλετε τις ιδέες και σκέψεις σας για τα πιθανά θέματα και πρακτικές. Θα δημιουργηθεί μια βάση όλων των πρακτικών, που θα κοινοποιηθεί σε στους/στις εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, μέσω ιστολογίου (http://3pdeserron.blogspot.com/), και κάποιες από αυτές, με τη σύμφωνη γνώμη σας, μπορούν να αποτελέσουν το ενδεικτικό υλικό κατά της διάρκεια της ημερίδας.
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.
Η όλη προσπάθεια δεν αποτελεί ένα ανελαστικό πλαίσιο επισημοποίησης και τυποποίησης της διδακτικής διαδικασίας, αλλά ένας ουσιαστικός τρόπος που θα επιτρέψει την προοπτική να συνομιλήσουμε και να μοιραστούμε κοινές ανησυχίες, ιδέες και απόψεις.
Οι ιδέες για τις παρουσιάσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 10/6/2013, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας της ημερίδας. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της ημερίδας θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως.

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία.