Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

καλό καλοκαίρι!!!


"Το ψάθινο καπέλλο"
Νικηφόρος Λύτρας (π.1925)

μικρές ανάσες 
οι παιδικές αναμνήσεις
απ' τις γιορτές του θέρους,
με τη ζέστη στα πρόσωπα
και τη δροσιά στο νου και στις ψυχές...


καλό καλοκαίρι!!!

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Ημερίδα παιδαγωγικών & διδακτικών προσεγγίσεων

Πραγματοποίηση παιδαγωγικής Συνάντησης Διάχυσης Παιδαγωγικών και Διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Ν. Σερρών στο πλαίσιο δημιουργίας ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, στο 8ο και 25ο Δ.Σ. Σερρών και ώρα 8.30΄-13.15΄.
Η Επιμορφωτική Ημερίδα με την ενεργή συμμετοχή tων εκπαιδευτικών στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.
Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.