Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

δημιουργική γραφή


Συγκρότηση Περιφερειακού Δικτύου Δημιουργικής Γραφής: "Μια ιστορία ταξιδεύει"
http://perifdiktyografis.blogspot.gr


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας προτίθεται να ιδρύσει για το σχολικό έτος 2014-15  Περιφερειακό Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής με  θέμα:  «Μια ιστορία ταξιδεύει»

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της
·       2ης και 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
·       5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και
·       3ης Εκπ/κής Περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Ν. Σερρών
Αποτελεί προέκταση του ομώνυμου προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων, που υλοποιείται στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης από το 2010 με την υποστήριξη της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων.

1.     Σκοπός και στόχοι του Δικτύου

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η συνεργασία τμημάτων σχολείων διαφορετικών εκπαιδευτικών περιφερειών για την από κοινού δημιουργία μιας ιστορίας μυθοπλασίας.

 Ειδικότερα επιδιώκεται οι εμπλεκόμενοι:
-     Να προσεγγίσουν δημιουργικά έργα της λογοτεχνίας ή κάποιας τέχνης ( ζωγραφικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου κλπ.)
-     Nα αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης διαφορετικών κειμενικών ειδών.
-     Να καλλιεργήσουν την αναγνωστική απόλαυση αυτών.
-     Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική έκφραση.
-     Να εξοικειωθούν με τεχνικές γραφής.
-     Να οξύνουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη.
-     Να εμπλουτίσουν τη φαντασία.
-     Να καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψη.
-     Να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
-     Να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
-     Να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά για την παραγωγή κοινού αποτελέσματος.

2.     Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Η υποστήριξη των συμμετεχόντων πραγματοποιείται μέσω της:
-      παροχής εκπαιδευτικού υλικού με τις απαραίτητες πληροφορίες και προτάσεις δραστηριοτήτων,
-      πραγματοποίησης θεματικών επιμορφωτικών συναντήσεων και
-      διοργάνωσης εκδηλώσεων προαιρετικής παρουσίασης των έργων των μαθητών/τριών.

3.     Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου

       Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε μία αρχική ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, στην οποία: α) θα τους δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Δικτύου, β) θα τους παρουσιαστούν εν συντομία τρόποι προσέγγισης  και επεξεργασίας λογοτεχνικών βιβλίων και έργων τέχνης και γ) θα λάβουν το υποστηρικτικό υλικό για το πρόγραμμα. Στη συνέχεια και αφού μελετήσουν το υλικό, θα αποστείλουν το σχέδιο υποβολής προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων, με το οποίο θα οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Τα τελικά συμμετέχοντα τμήματα θα τοποθετηθούν από τη συντονιστική επιτροπή σε ζευγάρια συνεργασίας, τα οποία θα ανακοινωθούν στους εκπαιδευτικούς με τη λήξη του πρώτου σταδίου.

Στο δεύτερο στάδιο οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα προσεγγίσουν διαθεματικά και δημιουργικά λογοτεχνικά βιβλία ή έργα της τέχνης, που επέλεξαν και θα οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτών κειμένων. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική, προτείνεται, ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου συνιστάται η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μερών του κάθε ζευγαριού τμημάτων, για την ανταλλαγή ιδεών και για την προετοιμασία της μετάβασης στο τρίτο στάδιο.

Στο τρίτο στάδιο προβλέπεται η πραγματοποίηση του ταξιδιού της ιστορίας. Κάθε τμήμα ξεκινά τη συγγραφή μιας ιστορίας, η οποία ταξιδεύει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε εβδομάδα) από το ένα τμήμα στο άλλο, μέχρι να ολοκληρωθεί. Η έκταση του κειμένου, που προβλέπεται να συγγράφει κάθε φορά το εκάστοτε τμήμα, προτείνεται να μην ξεπερνά τις 100 λέξεις για τις τάξεις Α’ – Β’, τις 200 για τις Γ’-Δ’ και τις 300 για τις Ε’-ΣΤ’. Η εικονογράφηση πραγματοποιείται είτε παράλληλα με τη συγγραφή είτε μετά την ολοκλήρωσή της.  Η ιστορία ολοκληρώνεται με την επιμέλεια των εξώφυλλων και την αποστολή της σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής (word, pdf, power-point, flipping book κλπ.) στον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο. Η παρουσίαση των εργασιών σε προβλεπόμενη κεντρική εκδήλωση είναι προαιρετική.

Στο τέλος του τρίτου σταδίου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του Δικτύου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με τη χρήση ερωτηματολογίων. Σημειώνεται ότι οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ μπορούν να εντάξουν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εκπαιδευτική επίσκεψη, διάρκειας έως τεσσάρων ημερών (δυο εργάσιμες & δυο αργίες), στον τόπο του συνεργαζόμενου τμήματος,. 

  Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έχει ως εξής:

1ο στάδιο
-      Σεπτέμβριος: Προεργασία από τη συντονιστική επιτροπή του Δικτύου, αποστολή πρόσκλησης στα σχολεία.
-      Οκτώβριος: Δηλώσεις συμμετοχής.  
-      Νοέμβριος: Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο και παροχή υλικού. Δημιουργία ζευγαριών σχολικών τμημάτων για συνεργασία.

2ο στάδιο
-      Δεκέμβριος – Φεβρουάριος: Δημιουργική προσέγγιση έργων της λογοτεχνίας ή κάποιας τέχνης (ζωγραφικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου κλπ.).
-      Δεκέμβριος, Ιανουάριος: Θεματικές επιμορφωτικές συναντήσεις.

3ο στάδιο
-      Μάρτιος: Επιμορφωτική συνάντηση
-      Μάρτιος – Μάιος: Συνεργασία τμημάτων ανά δύο για τη συγγραφή και εικονογράφηση δυο ιστοριών.
-      Μάιος ή Ιούνιος: Προαιρετική παρουσίαση παραγώγων.
-      Ιούνιος: Απολογισμός και αξιολόγηση του Δικτύου.

4.     Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση του Δικτύου θα χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα της συμμετοχικής και στοχοκεντρικής αξιολόγησης.

5.     Συντονιστική επιτροπή

-      Καρατάσιος Γεώργιος, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε.&Δ.Ε.  Κ. Μακεδονίας
-      Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.  Κ. Μακεδονίας
-      Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης
-      Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Θεσσαλονίκης
-      Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Πέλλας
-      Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Σερρών
-      Τερζητάνου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης
-      Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος  Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης ΠΕ Ν. Σερρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.