Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Επιμορφωτικές Ημερίδες διδακτικών προσεγγίσεων


Αγαπητοί/-ές Δ/ντές/-ντριες & συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι οι Επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες συνδιοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους της 1ης & 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Σερρών, πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
 «Φιλαναγνωσία & εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Μαθηματικά)
Τετάρτη  18-12-2013, ώρα 8:30-13:30, 20ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Α΄& Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Πρακτικές Φιλαναγνωσίας:
Αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια, δράσεις»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Γ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η ιστορική αφήγηση στο μάθημα της Ιστορίας»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30  Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Α΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Προσεγγίσεις των Μαθηματικών με τη Λογοτεχνία: Μια πρόκληση»
Εριφύλη Γρέζιου, Σχολική Σύμβουλος
5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Β΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Αξιοποίηση του Εικονογραφημένου λεξικού:
Δραστηριότητες εξοικείωσης, παιγνιώδεις, δημιουργικής γραφής»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Γ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
«Εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»
(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Φυσικά)
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 8:30-13:30, 1ο Δ.Σ. Σερρών
Εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων
8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδασκαλία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  Ε ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

Εκπ/κοί  ΣΤ ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η κατανόηση κειμένου
υπό το πρίσμα του Κριτικού γραμματισμού»
Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος 
1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30
Εκπ/κοί  Δ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας
στη Μελέτη Περιβάλλοντος»
Αρμόδιος Τσιβάς,  Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  Ε΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.
Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδ/λία»
Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών
Εκπ/κοί  ΣΤ΄ τάξης
1ης & 3ης Περιφέρειας
«Η σημασία του πειράματος
στη διδ/λία των Φ. Επιστημών»
Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος
6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών


Τις ημέρες διεξαγωγής των δύο Επιμορφωτικών Ημερίδων δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.