Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Επιμορφωτικές συναντήσεις


Σας ενημερώνω για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής όσο και της διδακτικής διαδικασίας.
 Οι προτεινόμενες επιμορφωτικές συναντήσεις έρχονται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε συνέχεια ανάλογων επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Η πραγμάτευση των προαναφερομένων θεμάτων - αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται σε ομάδες εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας κατά τάξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α
Εκπαιδευτικοί
Ημερομηνία
Εισήγηση
Χώρος
1
Εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης
19/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Αρμόδιος Τσιβάς:
Διδακτικές προσεγγίσεις παραγωγής γραπτού λόγου στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
1ο
Δ.Σ. Σερρών
2
Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης
12/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Αρμόδιος Τσιβάς:
Η αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία των Μαθηματικών
2ο
Δ.Σ. Σερρών
3
Εκπαιδευτικοί Γ΄ τάξης
11/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Αρμόδιος Τσιβάς:
Διδακτικές προσεγγίσεις της Μελέτης Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
8ο
Δ.Σ. Σερρών
4
Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης
13/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Αρμόδιος Τσιβάς:
Διδακτικές προσεγγίσεις της Μελέτης Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
10ο
Δ.Σ. Σερρών
5
Εκπαιδευτικοί Ε΄ τάξης
20/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Ευγενία Ντάγιου:
Η παραγωγή γραπτού λόγου και η τεχνική της συλλογικής επαναδιατύπωσης-επεξεργασίας του
24ο
Δ.Σ. Σερρών
6
Εκπαιδευτικοί ΣΤ΄ τάξης
21/3/2013
Ώρα: 12.00-14.00
Ευγενία Ντάγιου:
Η παραγωγή γραπτού λόγου και η τεχνική της συλλογικής επαναδιατύπωσης-επεξεργασίας του
7ο
Δ.Σ. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.